ZÁVäZNÉ PODMIENKY PRE PRENÁJOM SNEŽNÝCH SKÚTROV

  • vek minimálne 18 rokov , oprávnenie na vedenie motorového vozidla (vodičský preukaz)
  • nájomca je povinný preukázať sa platným dokladom ( pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz)
  • v prípade podozrenia, že neboli predložené pravé doklady, prenajímateľ má právo neposkytnúť snežný skúter
  • pri požití alkoholických nápojov pred jazdou, alebo počas jazdy má prenajímateľ právo neposkytnúť snežný skúter, prípadne odobrať už zapožičaný snežný skúter bez vrátenia peňazí
  • nájomca je zodpovedný za plnú výšku škôd, ktoré spôsobí sebe, prepravovanej osobe, alebo inému subjektu
  • v prípade poškodenia snežného skútra nájomca hradí prenajímateľovi dohodnutú výšku škody
  • na snežnom skútri je povolená preprava maximálne 2 osôb
  • preprava na snežnom skútri je na vlastnú zodpovednosť, preprava na snežnom skútri je povolená výhradne na vyznačených trasách , pri náhodnom stretnuti´ s lesnou zverou je povinnost´ zastaviť vypnuť snežný skuter, neplašiť zver a umožniť jej nerušený pohyb.
  • jazdy na snežných skútroch sú realizované vždy s doprovodným snežným skútrom s povereným zamestnancom.

Pravidlá správneho jazdenia na snežnom skútri »

Predpoveď počasia

Počasie Rejdová tu

Späť hore

Copyright © 2013 SKI Rejdová
Všetky práva vyhradené
Created by InMAD Design