Výška snehovej pokrívky: 5 cm
Snehové podmienky: 

Aktuálne : stredisko mimo prevádzky

tel. kontakt 0905 515 202

 

 

Snehové podmienky základne: 15 cm
Snehové podmienky na trase:  40 cm

 v prevádzke v prevádzke

podmienky na jazdenie sú dobré

OPEN 

aktualizované: 3.2.2018