Výška snehovej pokrívky:  cm
Snehové podmienky: 

Aktuálne : stredisko mimo prevádzky

tel. kontakt 0905 515 202

 

 

Snehové podmienky základne:  cm
Snehové podmienky na trase:   cm

CLOSED

tešíme sa na Vás budúcu sezónu 2018/2019

aktualizované: 1.4.2018